Sanace inženýrských staveb a zdiva

Provádíme ochranné souvrství a nátěry na betonových a železobetonových konstrukcích.

Betonové a železobetonové konstrukce vynikají svojí odolností proti klimatickým vlivům. Přesto se i na nich podepisuje zub času a zejména u neošetřených železobetonových konstrukcí hrozí pronikání vlhkosti do ocelových výztuh a degradací betonového souvrství. Proto je potřeba oprava nebo rekonstrukce.

Opravy, sanace, nátěry železobetonových konstrukcí zajišťují dostatečnou ochranu konstrukce proti pronikání vody. Správně provedená oprava a nátěr konstrukce prodlouží její životnost až o desítky let. Samozřejmostí je jejich pravidelná údržba.

Kvalitně povedená sanace a nátěr betonu na železobetonu dokáže zabránit i vniknutí vody do miniaturních pórů materiálu a tak zamezit zvětrávání ve venkovním prostředí. Sanace a nátěry betonových konstrukcí se musí řídit stavebními normami. Stavební betonové konstrukce vyžadují často nátěry ve výškách, proto má náš tým natěračů připravené vhodné vybavení.