Rekuperace tepla

Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se vzduch přiváděný do budovy nebo průmyslového zařízení, předehřívá teplým odpadním vzduchem.

Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu není tedy bez užitku odváděna do okolního prostředí, ale pomocí tepelného výměníku odevzdá většinu svého tepla vzduchu, přiváděnému rekuperační jednotkou zpět do objektu.

Moderní, zejména pasivní domy, proto bývají vybaveny rekuperační jednotkou.

Rekuperační jednotka slouží ke snížení energetických ztrát, které vznikají při klasickém větrání. Rekuperace tepla tak podstatným způsobem pomáhá vylepšovat celkovou energetickou bilanci moderního bydlení.

Princip rekuperace:

Nejdůležitější částí každé rekuperační jednotky je výměník tepla. Ve výměníku tepla se odebírá tepelná energie, teplo, vzduchu ohřátému a odváděnému z objektu a předává se chladnému čerstvému vzduchu, který se do objektu přivádí.

Kromě výměníku tepla obsahuje rekuperační jednotka také ventilátory na odtahu otepleného a na přívodu čerstvého vzduchu.

Součástí moderní rekuperační jednotky bývají také filtry čerstvého i odtahovaného, odpadního vzduchu.

Výhody:

  • Zvyšuje se komfort bydlení a má zajištěn stálý přívod čerstvého vzduchu.
  • Přiváděný vzduch je zbaven pylů i dalších alergenů.
  • Zajišťuje přirozený odvod nežádoucích pachů z domu.
  • Dosažení podstatných úspor na provoz domu.
  • Rekuperací je možné odvětrávat i Radon a je nutná k odvětrávání zateplených vlhkých RD a budov, kde z důvodů izolace dochází k nárůstu vlhka v interiérech.
schema-rekuperace (47K)